Strona Główna > Płyta Moja Droga > Od autora

Kupując płytę, dokładasz swoją cegiełkę by pomóc tym, którzy za to że mieli i nadal mają w sercu Polskę zostali wyrzuceni ze swoich domów rodzinnych i skazani na życie we wszystkich zakątkach Rosji a później ZSRR. Staramy się zanieść im uśmiech, serce, ojczystą mowę a przede wszystkim – co często nasi Rodacy sami podkreślają – poczucie, że nie zostali przez Ojczyznę zapomniani. Poczucie przynależności do Państwa i Narodu oraz świadomość, że Polska się o Nich upomni.

Fundacja POLSKIE DROGI powstała z chęci i potrzeby niesienia pomocy Polakom i osobom polskiego pochodzenia rozrzuconym po całym świecie, szczególnie w krajach azjatyckich byłego ZSRR. Osobom, które ze względu na swój stan majątkowy mają bardzo utrudniony czy wręcz niemożliwy kontakt z ośrodkami polonijnymi czy z Krajem Ojczystym.

Robert Zaremba

Cały dochód ze sprzedaży płyty zostanie przeznaczony na pomoc Rodakom na Wschodzie. Materiał NIE JEST objęty ZAIKSEM, ZPAV itp. Można rozpowszechniać i odtwarzać bez zgody autorów. Chcesz zakupić płytę „Moja Droga”? Skontaktuj się z nami pisząc na e-mail biuro@polskiedrogi.org

1. Moja droga