Strona Główna > O Fundacji

Fundacja powstała z chęci i potrzeby niesienia pomocy Polakom i osobom polskiego pochodzenia rozrzuconym po całym świecie, szczególnie w krajach azjatyckich byłego ZSRR. Osobom, które ze względu na swój stan majątkowy mają bardzo utrudniony czy wręcz niemożliwy kontakt z ośrodkami polonijnymi nie mówiąc już o Kraju Ojczystym.

Celem fundacji jest by wszyscy potomkowie zesłańców, wszystkie ofiary wywózek lat 30stych, 40stych i 50tych XX wieku i ich potomkowie poczuli, że Polska ich nie zapomniała, że nadal są ludzie którzy ich szukają, starają się pomóc, dodają otuchy i pewności że warto było czekać przechowując przez kolejne pokolenia pierwiastki polskości.
Chcemy pomagać naszym rodakom poprzez:

  • pomoc materialną,
  • pomoc w nauce języka polskiego,
  • pomoc w podjęciu nauki w Polsce,
  • pomoc w przyjazdach czasowych do Polski,
  • pomoc w powrocie na stałe do Polski,
  • pomoc w znalezieniu mieszkania i pracy po powrocie do Polski.

Celem fundacji jest również upamiętnianie miejsc spoczynku, poszukiwanie rodzin, poszukiwanie dokumentów archiwalnych, dokumentowanie miejsc związanych z martyrologią i życiem Polaków i osób polskiego pochodzenia zesłanych do Nieludzkiej Ziemi.

Członkowie reprezentacji
Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko
Poss Aneta Joanna Członek Zarządu
Olbrych Katarzyna Świętosława Członek Zarządu
Zaremba Robert Prezes Zarządu
Dane o fundacji
Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Status OPP: NIE
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2018-03-02
Data wpisu do rejestru stowarzyszeń: 2018-03-02
Poczta: Glinianka
Kod pocztowy: 05-408
Ulica: Szkolna 18
Miejscowość: Glinianka
Gmina: Wiązowna
Powiat: Otwocki
Województwo: mazowieckie
Forma Prawna: FUNDACJA
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ
Data powstania: 2018-03-02
Data wpisu do Regon: 2018-03-05
Data rozpoczęcia działalności: 2018-03-02
Organ rejestrowy / ewidencyjny: SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wymienionym w statucie i zgłoszonym do KRS. Całość dochodu jest przeznaczana na cele statutowe.