Strona Główna > Współpraca

Chcemy współpracować z Sejmem i Senatem RP, innymi organizacjami pozarządowymi, archiwami, samorządami lokalnymi, ośrodkami polonijnymi i wszystkimi ludźmi , którzy w jakikolwiek sposób będą się chcieli zaangażować w działalność zbieżną z naszą. Prosimy o kontakt wszystkich wybierających się w miejsca gdzie można spotkać naszych Rodaków, wybierających się na Syberię, do Azji, do innych regionów Rosji. Jednocześnie bardzo prosimy o dokumentowanie i nadsyłanie zdjęć, relacji opisów takich miejsc. Chcemy stworzyć rejestr i archiwum wszystkich miejsc dzisiaj nieznanych światu a bliskich naszym sercom.